Provozní řád

 RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK TONGO HRADEC

Naše pravidla ve zkratce

(podrobná pravidla jsou uvedena v provozním řádu a obchodních podmínkách)

1. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
2. Děti starší 7 let mohou navštěvovat halu bez doprovodu dospělých pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem.
3. Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled.
4. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěšky, brýle apod.
5. Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH.
6. V celém prostoru haly je zakázáno kouřit!
7. Prosíme Vás o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava.
8. Zákaz žvýkání v prostoru haly.
9. Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
10. Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze pouze na koberci.
11. Jednotlivé trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase.
12. Šplhání po vnějších částech skákacích hradů je zakázáno.
13. Šplhání po vnějších sítích trampolín, hřiště, multifunkční prolézačky a dětského koutku je zakázáno.
14. Provoz elektrických autíček řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku mohou jet maximálně 2 děti.
15. Na trampolíny  je povolen vstup pouze osobám do 80 kg.
16. Zákaz výstupu po skluzavce, hrozí nebezpečí vážného úrazu.
17. Horolezecká stěna se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění.
18. Vstup na atrakci ostrov TONGO – skákací hrad- je povolen jen dětem do 12 let.
19. Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – ostrov Tonka - je povolen pouze dětem do tří let. Starší děti mohou být z těchto prostor jakoukoliv dospělou osobou vykázány.
20.Vstup na atrakci Vlnobití je povolen pouze dětem.Dospělí mohou dítě doprovázet, případně na atrakci vylézt,ale v žádném případě nesmí skákat a ohrožovat tak děti.

21. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
22. Zákaz vstupu se zvířaty - platí pro celý park.
23. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na herní plochu (koberec) přísně zakázán.

24.Vstupem do zábavního parku vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie mé osoby popřípadě mého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace zábavního parku Toboga Fantasy.

UPOZORNĚNÍ - do haly nebudou vpuštěny samotné děti, které nemají od rodičů podepsaný formulář o plné moci

Provozní řád

Ke stažení zde: PDF

Pravidla

Ke stažení zde: PDF